A A A

RODO

 

Szanowni Państwo,

 

25 maja 2018 r. zaczniemy w praktyce stosować ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jako Firma, dbająca o utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych naszych klientów, poniżej przekazujemy istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy Administratorem.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Noclegi „U Danusi” Grzegorz Machała, 34-450 Krościenko nad Dunajcem ul. św.Kingi 7

 

Skąd dane zostały pozyskane?

 

Dane, których Firma jest administratorem zostały przekazane bezpośrednio od Państwa, w trakcie meldowania się w naszym obiekcie dokonywanym indywidualnie przez uczestnika lub jego pracodawcę, bądź przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej lub pocztą elektroniczną.

 

W jakim zakresie Noclegi „U Danusi” Grzegorz Machała, 34-450 Krościenko nad Dunajcem ul. św.Kingi 7 przetwarza dane?

 

Państwa dane nie są przetwarzane w żadnym zakresie.

 

W jakim celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane?

 

Państwa dane są pozyskiwane jedynie w celu meldunkowym i pobrania opłaty miejscowej i nie będą przetwarzane.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 

Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

 

Jako Administrator danych osobowych, Noclegi „U Danusi” Grzegorz Machała, 34-450 Krościenko nad Dunajcem ul. św.Kingi 7 zapewnia prawo do:

 

-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania

 

-usunięcia w wypadku rezygnacji z rezerwacji

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane.

 

Czy przetwarzamy dane automatycznie?

 

Nie przetwarzamy danych automatycznie.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

 

Noclegi „U Danusi” Grzegorz Machała, 34-450 Krościenko nad Dunajcem ul. św.Kingi 7 nie przekazują nikomu Państwa danych.

 

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres:

 

pieninyonline@poczta.onet.pl